ยินดีต้อนรับสู่เว็บประสานงาน โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล JHOS , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข