ประชาสัมพันธ์
          สวัสดีทุกท่านค่ะ..วันนี้มีรายงานความคืบหน้าของ JHOS ค่ะ.หลังจากที่ได้อบรม JHOS ไปแล้วทั้ง 5 รุ่น..ตอนนี้ทางทีมพัฒนากำลังเพิ่มเติม
แก้ไขโปแกรมดังนี้
  • ปรับการจัดการทรัพยากรระบบ ให้ใช้งานอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการรันระบบ
  • เพิ่มการตรวจจับข้อผิดพลาดจากลักษณะการใช้งานจริงที่เกิดขึ้น
  • ปรับหลักและวิธีการในการรวมรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท
  • ปรับหลักและวิธีการในการเพิ่มค่าใช้จ่ายประเภทอัตโนมัต
*** JHOS 0.6.0 ในวันลอยกระทง (25/11/2015) คลิกที่ดาวน์โหลด ***
JHOS Platform

JHOS Platform

          JHOS เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนที่ต้องการ มีระบบไอทีช่วยงาน และไม่พร้อมทางด้านงบประมาณ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการเอกสาร รวมทั้งลดความผิดพลาดและการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการและการรักษาให้ดียิ่งขึ้น Free Software โปรแกรมที่สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ออกแบบให้ทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการที่รองรับ Java (อาทิ Windows, Unix, Linux) เป็น Web-Based Application ที่ทำงานผ่านเว็บเบราเซอร์ ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และพัฒนาโดยภาษา Java

          เปิดตัว JHOS อย่างเป็นทางการ เชิญสมัครสมาชิก ชมรม JHOS ได้นะคะ ศูนย์เทคฯจะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ และจะจัด Web conference JHOS เฉพาะกลุ่มเล็กๆที่ทำหนังสือขอสนับสนุนโปรแกรม JHOS มาค่ะ